ZeHabesha Ethiopian News | Latest News for All | 24/7

Hiber Radio News Aug 11,2021

Hiber Radio News Aug 11,2021

2 Comments

  1. መርዝ ማብላት በአምሓራ ክልል የተለመደ ነው ትግራይና ኦሮሚያ እንዲህ አይነት ድርጊት አይታወቅም፥፥ኦኤልፍ ና ቲዲኤፍ መጡላቹ፥፥ኢትዮጵያን እናፈራርሳለን፥፥በኦርቶዶክስ የተሸገሸጉ እንደ ማህበረ ኩሳን ያሉትን ፀረ ሕብረሔሮችን ለሕግ እናቀርባለን፥፥

  2. መርዝ ማብላት በአምሓራ ክልል የተለመደ ነው ትግራይና ኦሮሚያ እንዲህ አይነት ድርጊት አይታወቅም፥፥ኦኤልፍ ና ቲዲኤፍ መጡላቹ፥፥ኢትዮጵያን እናፈራርሳለን፥፥በኦርቶዶክስ የተሸገሸጉ እንደ ማህበረ ኩሳን ያሉትን ፀረ ሕብረሔሮችን ለሕግ እናቀርባለን፥፥አሁን ደግሞ ስለ አለም የጤና ድርጅት ተቆረቆራቹ ፥ቆርቆሮ ራሶች ልሙጣን ፥ከቻይና ካልሆነም ከቱርክ አንድ ዶክተር እንሾምላቹሀለን ትንሽ ታገሱ፥፥ትግራዋይ ዓለምን ያስደነቀ በሁሉም የሥራ መስክ በተመሳሳይ ጊዜና በአንድ የታሪክ አጋጣሚና ወቅት ትትልቅ ታታሪክ አሥመዝግቧል፥፥ወደ ሀገራቸው ገብተው የሚያገለግሉበት ጊዜ ደርሷል፥፥እናንተ ጥንተ በጌቶቻቹ ነጮች መገዛትን ትመርጣላቹ፥፥የታሪክ አተላዎች ለወገናቸው የማይሆኑ ቢኖሩ የአማራ ልሂቃን ናቸው፥፥ትግይና ኦሮሞ ለሕዝባው የሚታገሉና የሚሰው መሪዎች አሏው አናንተ ግን ።።።።።።

Leave a Reply

Your email address will not be published.