በሚሊዮኖች ድምፅ ለነፃና ፍትሀዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት እንዲሆን እናደርጋለን!

በሚሊዮኖች ድምፅ ለነፃና ፍትሀዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት እንዲሆን እናደርጋለን!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top